🏆 ND Awards 🏆

Znakomite wieści z międzynarodowego konkursu Neutral Density Photography Award 2019 otrzymałem dzisiaj w nocy :)

#PodniebneObrazy zdobyły 3 wyróżnienia w kategorii "Nature: Aerial" 🏆😀. Cieszę się ogromnie i gratuluję wszystkim nagrodzonym, a w szczególności Piotr Zwarycz, który został Fotografem Roku!


Great news from the international Neutral Density Photography Award 2019:)

#PodniebneObrazy have won 3 Honorable Mentions in the category "Nature: Aerial" 🏆😀. I am very happy and I congratulate all the awarded, in particular Piotr Zwarycz, who became the Photographer of the Year!


https://ndawards.net/winners-gallery/nd-awards-2019/professional/honorable-mentions/
0 wyświetlenia

©2020 All rights reserved

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon