top of page

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługi Fotograficzne Marcin Giba Moje Studio ul. Miejska 2/6, 44-200 Rybnik, NIP 647-222-87-65

Możesz skontaktować się z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pisząc pod adres e-mail: podniebneobrazy@gmail.com  lub pisemnie na adres mojej siedziby albo dzwoniąc pod numer telefonu +48 697 680 910

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będę przetwarzać Twoje dane:

a) w celu zawarcia umowy sprzedaży, świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania umowy sprzedaży bądź świadczenia usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej naszej firmy] będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu oferowania Ci moich produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących ze mną;  np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu mojego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla mnie   ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich produktów i usług mogę przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalę, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione moim partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuję łącząc produkty lub usługi itp. Mogą to być kurierzy, dostawcy, firmy drukarskie, ramiarze, PayU oraz współorganizatorzy wystaw.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp moi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany, ani z uwzględnieniem profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

IX. Polityka Cookies

1. Sprzedawca – firma Usługi Fotograficzne Marcin Giba Moje Studio z siedzibą w Rybniku przy ul. Miejskiej 2/6, kod pocztowy 44-200, NIP 647-222-87-65 (dalej jako „Sprzedawca”), będący właścicielem serwisu www.podniebneobrazy.pl  wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z strony www i sklepu internetowego przez Klienta.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

3. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z stroną www. i sklepem internetowym.

4. Sprzedawca wykorzystuje następujące pliki Cookies:

a) „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies

b) „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację strony www i sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

6. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.a

7. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

8. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące ze Sprzedawcą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Klienta.

bottom of page